Ban Lãnh đạo Tổng công ty
 


Ông Bạch Ngọc Du
Chủ tịch Hội đồng quản trị
 Ông Nguyễn Văn Phương
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Lê Quang Vinh

Tổng Giám đốc

Thành viên Hội đồng quản trị

 Ông Hà Hùng
Thành viên Hội đồng quản trị
 Ông Đỗ Quý Hải
Thành viên Hội đồng quản trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ông Trần Việt Sơn
Thành viên Hội đồng quản trị
 Ông Nguyễn Duy Thanh Bình 
Phó Tổng Giám đốc
 
 

 

Ông Lê Tiến Dũng

Phó Tổng Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ông Phan Bá Quảng 
Phó Tổng Giám đốc
 
Ông Trần Minh Hoàng
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Nhật Tuân
 Phó Tổng Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Thế Phong

Phó Tổng Giám đốc

 

 

 

 

29/04/2008
Loading
Loading

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Bạn Lãnh đạo Tổng công ty
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Bạn Lãnh đạo Tổng công ty
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

 

 

 

Trụ sở: 77 Nguyễn Du, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn -info@cienco5.vn

 

Trụ sở: 77 Nguyễn Du, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn -info@cienco5.vn