Ông Phan Trầm
Trưởng ban Xây dựng 67 (1967-1973)
Ông Đỗ Bát
Trưởng ban Xây dựng 67 (1973-1974)
Ông Lê Như Cảnh
Trưởng ban Xây dựng 67 (1974 - 1975)
Ông Lê Luyện
Tổng Giám đốc XNLHCT 3 (1981-1982)
Ông Đỗ Bá Hội
Tổng Giám đốc TCTXDCTGT 5 (1992 - 1995),
Chủ tịch Hội đồng quản trị (1996 - 2003)
Ông Phạm Tuân
Tổng Giám đốc TCTXDCTGT 5 (1996 - 2002)
Ông Nguyễn Ngọc Đông
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng công ty (2003 - 2004)
Ông Dương Viết Roãn
Tổng Giám đốc Tổng công ty (2002-2004)
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty (2004 - 2010)
Ông Thân Đức Nam
Tổng Giám đốc Tổng công ty (2005-2011)
Chủ tịch Hội đồng thành viên (2011 - 2013)
29/04/2008
Loading

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Bạn Lãnh đạo Tổng công ty
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

 

 

Trụ sở: 77 Nguyễn Du, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn -info@cienco5.vn