Sáng ngày 08/7/2017, tại Đà Nẵng, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP (Cienco5) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Đến dự đại hội có 71 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu 42.566.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97% tổng số cổ phần biểu quyết của Tổng công ty tại Đại hội.

Đoàn Chủ toạ Đại hội gồm các ông: Bạch Ngọc Du – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Lê Quang Vinh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

Thay mặt cho Ban lãnh đạo Tổng công ty, ông Nguyễn Nhật Tuân – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Trong năm 2016, tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, giảm đầu tư công, nên việc tìm kiếm các dự án mới còn hạn chế. Việc làm của Tổng công ty chủ yếu là tiếp tục các dự án chuyển tiếp từ năm trước và đã được thực hiện đúng yêu cầu về tiến độ, chất lượng của chủ đầu tư. Một số kết quả SXKD năm 2016, cụ thể như sau: 

Hoàn thành công tác quyết toán dự án BOT Quốc lộ 1 giai đoạn 1 đoạn Km987-Km1021+500 và Bộ GTVT đã có văn bản chấp thuận giá trị quyết toán; Đưa Trạm thu phí Tam Kỳ vào khai thác từ ngày 22/8/2016 để hoàn vốn cho dự án BOT Quốc lộ 1; Hoàn thành quyết toán dự án tuyến tránh Quốc lộ 1A qua thành phố Tam Kỳ với UBND tỉnh Quảng Nam và bàn giao công trình cho Cục Quản lý đường bộ III quản lý; Hoàn thành toàn bộ các hạng mục thi công đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (trừ nút giao Tuý Loan do vướng giải phóng mặt bằng); Hoàn thành công tác hoàn quyết toán gói thầu số 19 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hoà với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh… 

Tổng doanh thu gần 742 tỷ đồng đạt 75,77% kế hoạch, tổng chi phí 732 tỷ đồng đạt 76,91%, lợi nhuận trước thuế gần 9 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 8,3 triệu đồng/người/tháng. Thu hồi công nợ tồn đọng đạt gần 110 tỷ đồng, thu thoái vốn đầu tư tại các đơn vị gần 71 tỷ đồng.  Kết quả thu hồi công nợ tồn đọng, thoái vốn tại các công ty liên kết, thu hồi một phần vốn tự có dự án BOT từ nguồn thu phí và kết quả sản xuất kinh doanh cuả năm 2016  đã giúp Tổng công ty  giảm được dư nợ vay ngân hàng, giảm chi phí tài chính phát sinh, nâng cao năng lực tài chính tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các dự án tiếp theo. 

Phát huy truyền thống trong lĩnh vực xây lắp các công trình giao thông và đầu tư kinh doanh hạ tầng khu đô thị, chung cư cao tầng…, Tổng công ty đã tăng cường công tác thị trường tìm kiếm việc làm, hiện nay đang tiếp cận các dự án: Khu Kinh tế mở Chu Lai, Quốc lộ 1, cầu vượt nút giao Tuý Loan, cải tạo hạ tầng tỉnh Hưng Yên, dự án BT các tuyến đường Hà Đông – Hà Nội, khu dân cư Nam sông Trà Khúc, …

Lãnh đạo Tổng công ty luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống cho CBCNV, bảo đảm việc làm, tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và các chế độ chính sách khác của Nhà nước. 

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị cũng đề ra những mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2017 và các năm tiếp theo. Trong đó, chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị nhằm duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả đầu tư, mở rộng phạm vi hoạt động trên cả nước; Tập trung thực hiện các dự án lớn, trọng điểm, tiếp tục khẳng định và giữ vững thương hiệu Cienco5 trên thị trường.

Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát đã từ nhiệm. Kết quả, ông Trần Việt Sơn – Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Kinh tế đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho bà Phương Minh Huệ; ông Nguyễn Trung Hiếu – Cử nhân tài chính Kế toán, Thạc sỹ Tài chính ngân hàng đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Trần Văn Hải.

Đại hội cổ đông thường niên  2017 Tổng công ty XDCTGT5 – CTCP đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình của Đại hội.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

 

 

 

11/07/2017
Loading
Loading

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Bạn Lãnh đạo Tổng công ty
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Bạn Lãnh đạo Tổng công ty
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Trụ sở: 77 Nguyễn Du,P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn - info@cienco5.vn

Trụ sở: 77 Nguyễn Du,P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn - info@cienco5.vn