Sáng ngày 11/7/2016, tại Đà Nẵng, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP (Cienco5) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đến dự đại hội có 75 cá nhân là cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu 43.576.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,26 % tổng số cổ phần biểu quyết của Tổng công ty.

 

 

Chủ trì Đại hội có: ông Bạch Ngọc Du – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lê Quang Vinh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cienco5.

 

Thay mặt cho Ban lãnh đạo Tổng công ty, ông Nguyễn Nhật Tuân – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã trình bày báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Trong năm 2015, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực xây lắp, xây dựng các công trình giao thông đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tuy nhiên, được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Giao thông vận tải và sự theo dõi, đôn đốc của các cổ đông lớn, đặc biệt là sự chuyển biến mạnh mẽ của Tổng công ty kể từ khi chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Cienco5 đã giữ vững sự ổn định, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

 

 

 

 

Các dự án do Tổng công ty tham gia thi công đã hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2016 được chủ đầu tư đánh giá cao như: Dự án cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam; dự án BOT quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam; gói thầu 8a, 8b, 15 MR Quốc lộ 1 tỉnh Quảng Ngãi … Hiện tại Tổng công ty đang tiếp tục triển khai thi công các dự án: Gói thầu số 1 dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, gói XL4: Cầu sông Hốt, BOT QL1 đoạn Km1021+500-Km1027, dự án KDC Đông Nam thị trấn Châu Ổ.

 

Trong 6 tháng cuối năm 2016, Cienco5 tiếp tục tham gia mạnh vào công tác thị trường, lấy xây lắp làm trọng tâm thực hiện; Ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh tham gia các dự án của các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty sẽ đẩy mạnh việc xúc tiến thực hiện các dự án của các địa phương, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; Tiếp xúc và liên kết với các nhà thầu quốc tế có năng lực để tham gia đấu thầu một số dự án có vốn nước ngoài: ODA, WB, ADB…; …

 

 

 

 

Đại hội đã nghe trình bày và tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; kế hoạch năm 2016; Báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Báo cáo phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016; Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2015 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Báo cáo kết quả Quản trị và Hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015; Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 4; Tờ trình xin ý kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Tỷ lệ biếu quyết tán thành thông qua các nội dung đạt 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty XDCTGT5 – CTCP đã thành công tốt đẹp, ông Bạch Ngọc Du – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty kêu gọi toàn thể CBCNV toàn Tổng Công ty cùng đoàn kết, đồng thuận, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà đại hội đã biểu quyết thông qua, xây dựng TCT phát triển bền vững, đáp ứng mong mỏi của CBCNV và lợi ích của các cổ đông.

12/07/2016
Loading
Loading

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Bạn Lãnh đạo Tổng công ty
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Bạn Lãnh đạo Tổng công ty
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Trụ sở: 77 Nguyễn Du,P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn - info@cienco5.vn

Trụ sở: 77 Nguyễn Du,P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn - info@cienco5.vn