Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP tại các công ty liên kết (ĐT&XD 501, TVXD 533, QL&SCĐB Gia Lai)

 
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP tại công ty cổ phần ĐT&XD 501 - (xem nội dung)
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP tại công ty cổ phần TVXD 533 - (xem nội dung)
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP tại công ty cổ phần QL&SC đường bộ Gia Lai - (xem nội dung)
 
Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP tại công ty cổ phần ĐT&XD 501 - (xem nội dung)
Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP tại công ty cổ phần TVXD 533 - (xem nội dung)
Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP tại công ty cổ phần QL&SC đường bộ Gia Lai - (xem nội dung)
 
Bản công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP tại công ty cổ phần ĐT&XD 501 - (xem nội dung)
Bản công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP tại công ty cổ phần TVXD 533 - (xem nội dung)
Bản công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP tại công ty cổ phần QL&SC đường bộ Gia Lai - (xem nội dung)
 
21/10/2016
Loading

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Bạn Lãnh đạo Tổng công ty
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Trụ sở: 77 Nguyễn Du,P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn - info@cienco5.vn