THÔNG BÁO

 

Tổng công ty XDCTGT5-CTCP (Tổng công ty 5) đang có nhu cầu kiểm toán báo cáo tài chính, kính mời các đơn vị kiểm toán, tư vấn tài chính có điều kiện gửi hồ năng lực và thư chào giá dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính để Tổng công ty 5 lựa chọn. 

Tiêu chí lựa chọn như sau:

+ Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam,

+ Có trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán.

+ Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

+ Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng.

Hồ sơ gửi về:  Số 77 Nguyễn Du, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Mọi chi tiết liên hệ : Phòng TCKT Tổng Công ty 5: 

Số Điện thoại       0236. 3894 419       

    

03/06/2019
Loading

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Bạn Lãnh đạo Tổng công ty
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Trụ sở: 77 Nguyễn Du,P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn - info@cienco5.vn