Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP tại Công ty Cổ phần XD&TM 591 - (xem nội dung)

Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP tại Công ty Cổ phần XD&TM 591 - (xem nội dung)
Bản công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP tại Công ty Cổ phần XD&TM 591 - (xem nội dung)
22/10/2018
Loading
Loading

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Phần thưởng cao quý

BAN LÃNH ĐẠO CIENCO5

» Ban Lãnh đạo hiện nay
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Phần thưởng cao quý

BAN LÃNH ĐẠO CIENCO5

» Ban Lãnh đạo hiện nay
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

 

Trụ sở: 77 Nguyễn Du,P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn -info@cienco5.vn

 

Trụ sở: 77 Nguyễn Du,P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn -info@cienco5.vn