1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1,Đoạn Km987÷Km1027, tỉnh Quảng Nam theo hình thức BOT

2. Chủ đầu tư: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5

3. Đơn vị quản lý dự án: Bộ Giao thông vận tải

4. Nhà thầu:

5. Nguồn vốn: Chủ sở hữu+vay

6. Ngày khởi công: Tháng 3/2013

7. Nội dung công việc: Nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam theo hình thức BOT, dự án có chiều dài 40km (qua huyện Phú Ninh, thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành), công trình được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp III, tốc độ thiết kế 80km/giờ đối với đoạn ngoài đô thị và đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ 60km/giờ đối với đoạn qua đô thị, bề rộng những đoạn qua đô thị 25,5m, bao gồm: 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và hệ thống thoát nước dọc; những đoạn ngoài đô thị có bề rộng 20,5m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp ...

 

8. Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2015

26/08/2014
Loading
Loading

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

 

Trụ sở: 77 Nguyễn Du, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn -info@cienco5.vn

 

Trụ sở: 77 Nguyễn Du, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn -info@cienco5.vn