1. Tên dự án: Gói thầu xây lắp số 1 (Km0+000-Km8+000) Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam, đoạn Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Gói thầu xây lắp số 1 bắt đầu từ km00+000 (giao với Quốc lộ 14B) đến km08+000 (tiếp giáp gói thầu số 2) với tổng chiều dài là 8km. Đường cao tốc được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với vận tốc thiết kế 120km/giờ. Quy mô mặt cắt ngang đường cao tốc giai đoạn 1 gồm: 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, chiều rộng nền đường là 26m, mặt đường 24,5m...

2. Chủ đầu tư: Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam (VEC)
3. Nhà thầu: Liên danh Cienco 5 và Cienco 1
4. Nguồn vốn: Vốn ODA – Nhật Bản
5. Ngày khởi công: Tháng 02/2014
6. Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2016
 

22/08/2014
Loading
Loading

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

 

Trụ sở: 77 Nguyễn Du, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn -info@cienco5.vn

 

Trụ sở: 77 Nguyễn Du, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn -info@cienco5.vn