Thông báo thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP (CIENCO 5) thường niên năm 2019

Thông báo, giấy đăng ký, giấy uỷ quyền và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP thường niên năm 2019

 

Nghị quyết Đại hội cổ đông về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của CIENCO 5

Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn cổ phần Tổng công ty xây dựng công trình giao thông  5-CTCP đầu tư tại Công ty cổ phần xây dựng công trình 505

Loading
Loading

 Đề cử nhân sự để Đại hội đồng cổ đông Cienco5 thường niên năm 2019 bầu giữ chức vụ TVHĐQT và TVBKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tổng công ty XDCTGT5-CTCP (Tổng công ty 5) đang có nhu cầu kiểm toán báo cáo tài chính, kính mời các đơn vị kiểm toán, tư vấn tài chính có điều kiện gửi hồ năng lực và thư chào giá dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính để Tổng công ty 5 lựa chọn.

Thông báo mời thẩm định giá cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Công trình 505

 

 

Thông báo mời thẩm định giá cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 515

 Thông báo biểu mức thu phí đường bộ Trạm thu phí Tam Kỳ,  Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 22/8/2016

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Bạn Lãnh đạo Tổng công ty
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Bạn Lãnh đạo Tổng công ty
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Trụ sở: 77 Nguyễn Du,P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn - info@cienco5.vn

Trụ sở: 77 Nguyễn Du,P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn - info@cienco5.vn