Nhân kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Ban Xây dựng 67, đơn vị tiền thân của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP (23/4/1967 – 23/4/2016) ...

 Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông TCT5-CTCP bất thường 2016

 Sáng 10/4, hàng trăm cựu cán bộ, nhân viên truyền thống Ban Xây dựng 67 cùng các thế hệ lãnh đạo Tổng công ty XDCTGT5 (Cienco5)-CTCP ôn lại truyền thống hào hùng, ra mắt Ban liên lạc ban xây dựng 67 – Cienco5.

Thực hiện quyết định số 3953/QĐ-BGTVT ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển công ty TNHH MTV Xây dựng công trình 507 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 thành công ty cổ phần và quyết định 299/QĐ-BGTVT ngày 27/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc xác định lại giá trị vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần, quyết toán số tiền thu từ Cổ phần hóa (CPH), quyết toán chi phí CPH của Công ty CP Xây dựng công trình 507 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5,

Loading

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Trụ sở: 77 Nguyễn Du,P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Tel: 0511-3894414.  Fax: 0511.3894420
www.cienco5.vn - info@cienco5.vn